Terminologi

 • NT = Neuro-typisk. Dvs. en ”normal” person, der ikke er autistisk.
 • AS = Aspergers Syndrom.
 • ASF = Autisme Spektrum Forstyrrelse.
 • OCD = Obsessive Compulsive Disorder (tvangshandlinger og/eller tvangstanker).
 • Tourettes Syndrom = Verbale eller motoriske tics. Man kan være hårdt ramt af det og fx råbe ukvemsord i offentligheden evt. kombineret med mærkelige bevægelser med kroppen, eller man kan have det i mild grad, hvor kun en professionel kan se det.
 • Theory of mind = Det at kunne danne sig en teori om hvad andre mennesker tænker og føler.
 • Empati = Her er det vigtigt at skelne imellem to slags empati.
 • 1) Affektiv empati = Det at kunne føle med andre. F.eks. hvis den anden er ked af det. En slags umiddelbar empati.
 • 2) Kognitiv empati = At man kan sætte sig ind i, hvad andre tænker.
 • Mentalisering = Forestillingen om andres tanker og følelser (aflæsning af andres sind). I store træk det samme som, Theory of mind/kognitiv empati
 • Nedsatte eksekutive funktioner = At have svært ved f.eks. at organisere, strukturere, planlægge og kombinere fortidige og nutidige handlinger med fremtidige.
 • Psykoedukation = Psykoedukation foretages af en professionel og giver autisten en forståelse for, hvad der er af udfordringer ved en autismediagnose. Målet med psykoedukation, er at få autisten til at blive bedre til at mestre sin diagnose og udvikle selvforståelse.

Denne artikel er skrevet af Ole Rauff. 2019 Autisme i parforholdet.

Skriv en kommentar