Skal man partout føle sig ensom?

Nej! Jo mere du udfylder konteksten for din AS-partner, jo mindre ensom vil du føle dig.

Du vil som partner til en asperger uundgåeligt komme til at føle dig ensom. En NT vil intuitivt kunne mærke på dig, hvis du har behov for mere intimitet, nærhed eller blot tid sammen. Det primære i denne forbindelse er, at en NT-partner automatisk er i stand til at opfange den slags. Han vil kunne mentalisere. Han vil lægge mærke til dit kropssprog, stemmeføring og vil slet og ret bare være tunet ind på både verbale og non verbale signaler. Han kan så lægge alle disse enkeltheder sammen til et helt billede og på denne måde danne sig en forståelse af din situation. Bor du derimod med en asperger, må du acceptere, at din partner ikke besidder en sådan ”fancy radar”.

  Gode råd til dig der lever med en Asperger

1.      Say it out loud! Hvis du har brug for mere intimitet og nærhed, så sig det til din AS-partner, forvent ikke at han selv kan regne det ud og afkode det ud fra situationen.

2.      Det handler om at rumme hinanden. Man kan sagtens være i parforhold og have stor glæde sammen, selvom den ene mangler ”radaren”. På samme måde som man i et hus, hvor der bor en i kørestol, har indrettet huset sådan at kørestolen kan komme frem overalt, så skal man indrette parforholdet på en sådan måde, at man tager hensyn til, at ens partner mangler den vigtige ”radar”. Rent konkret handler det om at skrue ned for forventningerne, for en asperger kan ikke træne sig selv op til at få en sådan radar, men vi kan træne situationer ved hjælp af logik og erfaring.

3.      Udfyld konteksten. Jo mere du udfylder konteksten for din AS-partner, dvs. jo mere du melder ud om, hvad du har brug for fra ham i forhold til intimitet, nærhed osv., jo mindre vil ensomheden blive, og jo mere vil han nærme sig et niveau, der minder om en NT-er. Det kan så godt være, at du føler, at du nogle gange skærer de mest basale ting ud i pap. Men jo mere du gør det, jo bedre for os med autisme.

 

Denne artikel er skrevet af Ole Rauff. 2019 Autisme i parforholdet.

Skriv en kommentar