Når særinteressen spænder ben for de praktiske gøremål

En af grundene til at jeg ikke får ordnet vigtige praktiske ting i det daglige, er at særinteressen hele tiden kører i mit hoved og tvinger mig til at bruge tid på mine projekter. Bruger jeg ikke tid på dem får jeg stress, får jeg ikke ordnet de praktiske ting får jeg også stress og samtidigt ved jeg at det går udover parforholdet, det er godt nok  svært at balancere.

Tvangselementet skal forstås sådan at jeg ikke får ro i hovedet før jeg får arbejdet med det som nu er aktuelt, som f.eks. at skrive disse artikler om autisme eller at få lavet sprogvideoer. Denne kraft er stærk og den stopper aldrig uden at der i dette tilfælde er tale om OCD[1]. Jeg er jo udmærket klar over at det er særinteressen, der i mange tilfælde, er årsag til at jeg ikke får ordnet diverse praktiske ting. Jeg får en følelse i hovedet der går ud på at jeg ikke må spilde tiden og som handler om at sørge for at få brugt mest mulig tid på det der nu er mit særinteresseprojekt.

Særinteressen skal hele tiden fodres

De ting jeg ikke får ordnet, er først og fremmest oprydning, men det er også sortering, organisering af mine ting etc. Værre er at det også nogle gange går udover det økonomiske. Dvs. vigtige ting som faktisk kan koste mig penge i form af mistede fordele, renteudgifter der skal påføres forskudsopgørelse, boligstøtte etc. er også gentagne gange blevet negliceret, da særinteressen hele tiden skal ”fodres”. Bliver den ikke det, bliver jeg urolig, rastløs og stresset og føler at jeg spilder min tid, uanset hvor vigtigt en praktiske opgave er.

I parforholdet skal du være opmærksom på at både de nedsatte eksekutive funktioner og særinteressen er medvirkende til at praktiske gøremål ikke bliver udført. Det er 2 stærke kræfter som en NT-mand ikke skal ”kæmpe” med i det daglige men som hele tiden er til stede hos os med AS.

 

 

[1] Jeg har OCD, men det er noget helt andet end det jeg taler om i dette afsnit. Min OCD er tvangstanker, og det er urimelige og traumatiske tanker fra fortiden der kører i mit hoved, medicin (quetiapine tager de fleste af tvangstankerne).

      Gode råd til dig der lever med en Asperger

1.      Struktur, struktur og struktur. Det kan ikke betones nok hvor vigtigt det er at der kommer struktur på dagligdagen. Uden struktur bliver mange praktiske ting bare ikke gjort! Det er så simpelt. En god struktur er også med til at holde stressniveauet nede for en AS.

2.      Sæt en time af om ugen. Her får man så styr på hængepartier, regninger der skal betales, aftaler der skal træffes, bunker med papirer der skal sorteres, etc. Hvis jeg som Asperger ved at jeg skal gøre disse ting i den time, så kan jeg bedre skubbe særinteressen til side fordi det er en planlagt begivenhed og den er logisk og tjener et godt formål.  Vigtigst af alt, jeg har forberedt mig på den. Lad vær med pludselig at sige, ”Nu skal vi rydde op og sortere!”. Nej, det skal planlægges. 

 

Denne artikel er skrevet af Ole Rauff. 2019 Autisme i parforholdet.

Skriv en kommentar