Hvad er Aspergers Syndrom?

Aspergers Syndrom er en udviklingsforstyrrelse. For at få diagnosen Aspergers Syndrom, skal man have problemer i alle 3 områder i nedenstående cirkel. Disse 3 områder kalder man for ”triaden”. Generelt kan man sige at AS-hjernen interagerer på en meget anderledes måde i forhold til NT-hjernen. Hvor NT-hjernen primært interagerer ved hjælp af intuition og følelser suppleret op med erfaring, opererer AS-hjernen primært ved hjælp af erfaring og logisk tænkning suppleret op med gætterier. En anden forskel er at AS-hjernen har tendens til at starte med detaljen fremfor helheden hvor det for NT-hjernen er omvendt.

Problemer med det sociale samspil: Her menes der f.eks. det, at aspergeren har svært ved at forstå de mange forskellige uskrevne regler for, hvordan man opfører sig, eller har svært ved at forstå, hvordan man skal indgå i en gruppe af mennesker. Ligeledes er det at deltage i gruppearbejde ofte stressfremkaldende.

Problemer med forestillingsevnen og repetitiv adfærd: Her tænkes der på manglende evne og lyst til f.eks. at deltage i rollelege. Problemer i forhold til abstrakt tænkning og særinteresser der dyrkes med et intenst fokus. Ligeledes rigid og repetitiv adfærd. Desuden problemer i forhold til at se tingene fra den andens perspektiv.

Problemer med kommunikationen: Aspergeren har f.eks. svært ved at forstå det ”mellem linjerne”. Man skal helst kommunikere konkret og præcist. Aspergeren har desuden vanskeligheder i forhold til alm. ping-pong samtale. For aspergeren har kommunikationen en tendens til at udvikle til monologer, hvor han taler om sin særinteresse. Han kan desuden have svært ved at se, at samtalepartneren ikke er interesseret i at høre om det.

 

         Denne artikel er skrevet af Ole Rauff. 2019 Autisme i parforholdet.

Skriv en kommentar