Gætteleg

I den tid jeg har boet i et parforhold, har jeg nogle gange rodet mig ud i problemer som følge af, at jeg ikke har kunnet aflæse min partner. Jeg har tilskrevet hende nogle motiver, hensigter og intentioner, som hun slet ikke besad, og det gav desværre nogle problemer, som krævede en del energi at få sig rodet ud af igen.

Din AS-partner mentaliserer ikke automatisk, derfor vil han forsøge at regne din sindstilstand ud ved hjælp af logik, erfaring og ikke mindst, gætterier.

Dette kan give misforståelser, forvirring og forværring af situationen, da risikoen for at der bliver gættet forkert, absolut er til stede.

Gode råd til dig der lever med en Asperger

1.      Viden er første skridt. Jo mere du læser i forhold til mentalisering, jo bedre vil kunne tilgive og forstå, når din partner ikke forstår dig eller gætter forkert.

2.      Forlang en timeout hvis autismen løber løbsk. Vær opmærksom, hvis din partner gætter forkert og tilskriver dig motiver, intentioner og hensigter, som du slet ikke besidder og reagerer ud fra det.  Desværre kan det udvikle sig til, at du bliver beskyldt for usympatiske ting og bliver skudt ting i skoene, som er helt urimelige. Hvis du fornemmer, at det sker, så lav en time out og få din partner til at forklare helt præcist, hvad det er, han tror, du mener om sagen eller om ham. Dernæst korriger ham og fortæl evt. om mentalisering. (vis ham denne artikel).

Vi med AS kan desuden være belastet af negative erfaringer fra vores opvækst, hvor vi gentagne gange har oplevet nederlag i sociale situationer, noget vi så desværre vil slæbe rundt på. Dette kan gøre os forudindtaget hvor vi så alt for hurtigt konkluderer at det du siger er negativt selvom det i de fleste tilfælde ikke er sådan.

3.      Vi prøver at forstå dig efter bedste evne. For dig som NT-er er den automatiske mentalisering med til opnå følelsesmæssig gensidighed med andre. For dig er det vigtigt at kunne spejle sig i andre og blive bekræftet og forstået. Dette kan være svært at opnå på tilfredsstillende vis sammen med en autist, fordi mentaliseringen hos os ikke er automatisk eller intuitiv. Sørg for at være obs. på dette og accepter at ligeså vel som en farveblind ikke kan se den røde farve i lyskurven, men ved at den betyder stop, er det også sådan hos os med autisme, at vi prøver at forstå dig så meget vi kan. Men NT-niveau kan vi altså ikke komme op på.

Mentalisering

At kunne sætte sig ind i, forstå og analysere den andens tanker.

At kunne tilskrive andre mennesker hensigter, viden og følelser.

Autister har udfordringer i forhold til at mentalisere, man taler om ’nedsat mentalisering’

Denne artikel er skrevet af Ole Rauff. 2019 Autisme i parforholdet.

Skriv en kommentar