At fortælle historier på ”aspergersk-vis”

Hvor skete det, hvornår skete det? Hvem gjorde hvad og hvorfor?

Du er på den ene side glad, når din AS-partner fortæller og beretter om noget han har oplevet. På den anden side kan det ofte være en frustrerende oplevelse, når din partner starter på en beretning midtvejs og udelader starten. Det kan måske også være sådan at han starter fra begyndelsen, hvorefter han så udelader vigtige ting der er nødvendige for at du kan forstå, hvad der rent faktisk skete.

Uanset hvad, så sker det måske lidt for tit, at du bliver irriteret over at, du ikke ordentligt forstår, hvad der skete i beretningen/oplevelsen.

Jeg er personligt meget bevidst om denne tendens og gør, hvad jeg kan for at forsyne den jeg taler med om alle nødvendige ting og detaljer. Jeg er specielt meget opmærksom på at få indledningen med og en overordnet beskrivelse af tid/sted etc. Især har jeg fokus på problemet, fordi jeg er træt af, at folk ikke ordentligt har forstået det, jeg har fortalt og derfor skal begynde forfra. Så hellere gøre det ordentligt fra starten af.

                         Gode råd til dig der lever med en Asperger

1.      Jo mere vi prøver at mentalisere, jo bedre vil vi kunne forsyne historien med de nødvendige informationer som du ikke kender. Meget kort fortalt hopper kæden af, fordi din AS-partner har udfordringer i forhold til mentalisering/theory of mind. Jo mere din partner er bevidst om dette, jo mere han øver sig i at mentalisere, jo bedre vil han kunne berette som en NT-er og være klar over. at du ikke tænker og oplever det samme som ham.

2.      Kunsten at berette kan også autister blive bedre til. Der er ting man som asperger ikke kan forandre og ikke kan forbedre. Disse forhold skal man i et parforhold kunne rumme. Men der er samtidig også ting, som kan forbedres.  Kunsten at kunne fortælle en historie på en måde, der gør, at du ikke bliver frustreret, er noget, der efter min mening bør forbedres og trænes som asperger.

 

Denne artikel er skrevet af Ole Rauff. 2019 Autisme i parforholdet.

Gætteleg

I den tid jeg har boet i et parforhold, har jeg nogle gange rodet mig ud i problemer som følge af, at jeg ikke har kunnet aflæse min partner. Jeg har tilskrevet hende nogle motiver, hensigter og intentioner, som hun slet ikke besad, og det gav desværre nogle problemer, som krævede en del energi at få sig rodet ud af igen.

Din AS-partner mentaliserer ikke automatisk, derfor vil han forsøge at regne din sindstilstand ud ved hjælp af logik, erfaring og ikke mindst, gætterier.

Dette kan give misforståelser, forvirring og forværring af situationen, da risikoen for at der bliver gættet forkert, absolut er til stede.

Gode råd til dig der lever med en Asperger

1.      Viden er første skridt. Jo mere du læser i forhold til mentalisering, jo bedre vil kunne tilgive og forstå, når din partner ikke forstår dig eller gætter forkert.

2.      Forlang en timeout hvis autismen løber løbsk. Vær opmærksom, hvis din partner gætter forkert og tilskriver dig motiver, intentioner og hensigter, som du slet ikke besidder og reagerer ud fra det.  Desværre kan det udvikle sig til, at du bliver beskyldt for usympatiske ting og bliver skudt ting i skoene, som er helt urimelige. Hvis du fornemmer, at det sker, så lav en time out og få din partner til at forklare helt præcist, hvad det er, han tror, du mener om sagen eller om ham. Dernæst korriger ham og fortæl evt. om mentalisering. (vis ham denne artikel).

Vi med AS kan desuden være belastet af negative erfaringer fra vores opvækst, hvor vi gentagne gange har oplevet nederlag i sociale situationer, noget vi så desværre vil slæbe rundt på. Dette kan gøre os forudindtaget hvor vi så alt for hurtigt konkluderer at det du siger er negativt selvom det i de fleste tilfælde ikke er sådan.

3.      Vi prøver at forstå dig efter bedste evne. For dig som NT-er er den automatiske mentalisering med til opnå følelsesmæssig gensidighed med andre. For dig er det vigtigt at kunne spejle sig i andre og blive bekræftet og forstået. Dette kan være svært at opnå på tilfredsstillende vis sammen med en autist, fordi mentaliseringen hos os ikke er automatisk eller intuitiv. Sørg for at være obs. på dette og accepter at ligeså vel som en farveblind ikke kan se den røde farve i lyskurven, men ved at den betyder stop, er det også sådan hos os med autisme, at vi prøver at forstå dig så meget vi kan. Men NT-niveau kan vi altså ikke komme op på.

Mentalisering

At kunne sætte sig ind i, forstå og analysere den andens tanker.

At kunne tilskrive andre mennesker hensigter, viden og følelser.

Autister har udfordringer i forhold til at mentalisere, man taler om ’nedsat mentalisering’

Denne artikel er skrevet af Ole Rauff. 2019 Autisme i parforholdet.

Er hun sur på mig?

Jeg kan bruge meget energi på at tænke over, om en person er sur på mig, eller om der er noget andet galt. I 99 procent af tilfældene vil det være noget helt andet, som kører i personens hoved, og ikke noget jeg har sagt eller gjort. Problemet bunder selvfølgelig i problemer i forhold til mentalisering. Jeg og andre autister har svært ved at afkode og forstå den andens motiver, intentioner og hensigter. Desuden har vi problemer i forhold til at afkode kropssprog og stemmeføring. Når vi nu i denne henseende er ret så udfordret, kan du som partner måske godt forstå, at der let kan ske misforståelser i kommunikationen. 

Eksempel: Du er godt og grundig smadret efter at have sovet dårligt og efter at have haft en lang dag på arbejde, hvor tingene ikke gik helt så godt. Chefen var sur, kollegaerne var irriterede og gik rundt med korte lunter (pga. chefen). Oven i dette havde du en træls oplevelse på vej hjem med en anden bilist, der ikke fattede ideen med vigepligt. Du er nu kommet hjem, og dit kropssprog udstråler ikke ligefrem glæde og overskud. Din asperger-partner kommer ind i køkkenet til dig og vil snakke med dig. Han har et eller andet, der virkelig pulserer i hans hoved, det kan meget vel være et eller andet, han lige er begyndt at hyper-fokusere på. Hvis det er tilfældet, er det ret så sikkert, at han på ingen måde bemærker dit kropssprog, mimik, trætte øjne, mund der hænger osv. I stedet, uden at ænse dit underskudsansigtsudtryk, begynder han begejstret at tale løs om et eller andet projekt, han vil i gang med.

Chok! Hvad skete der lige der! Kan han da ikke se, at det eneste du har brug for i denne situation, er søde ord og trøst. Kan han da ikke regne ud, at når du ligner en hængt kat, så er irrelevante banaliteter det sidste, du kan klare. Det vil blot være benzin på bålet! Det kan han desværre ikke i denne situation, og du afviser derfor hans ordstrøm på en måske lidt for kontant måde. Hvor du blandt andet på en ret direkte måde siger: ”Kan du da for pokker ikke se, at jeg er fuldstændig træt i hovedet!”.

Det slår ham desværre temmelig meget ud af kurs. Det kan være at han ser det som en gigantisk uretfærdighed, at han jo kom i strålende humør og havde noget så fantastisk og vigtigt at fortælle om sit projekt, og så blev han bare sådan uden videre afvist.

Resultat: Han er måske ophidset eller har lagt dig på is, og det kan komme til at handle om hans sårede følelser – fuldstændig glemt er dine behov, dit behov for at tale ud om en rigtig træls dag osv.

Ovennævnte eksempel er et eksempel på hvordan det kan gå galt i parforholdet når autismen går ind og gør det svært for os at aflæse dig og dine behov. Jeg er selv slem til at reagere som i eksemplet, og det på trods af min store teoretiske viden og den store mængde energi jeg har brugt på at arbejde med mig selv. Men det er blot med til at forstærke et billede af, at vi her er oppe imod ”stærke kræfter”.

                               Gode råd til dig der lever med en Asperger

1. Træn strategier. Situationen er ikke acceptabel for dig, det kan alle blive enige om. Desværre kan man ikke tage denne adfærd ud af aspergeren, men… man kan selvfølgelig træne strategier. Du kan sammen med din partner, i en rolig stund, tale om det der sker, når noget lignende det ovennævnte scenarie udfolder sig.  Aftal evt. en frase, I aftaler at bruge, når du kan mærke, at nu er aspergeren ved at spænde ben for dine følelser og behov. Det kan også være noget visuelt, du hænger op og peger på, når du kan mærke, at situationen er ved at eskalere. Det vigtige er, at I har aftalt noget som kan afmontere en potentiel konflikt, og der er det kun fantasien, der sætter grænser.

2. Vær obs. på funktionsniveauet. Det kan være meget individuelt, hvor god din AS-partner er til at aflæse dig og dit kropssprog etc. Jo højere hans funktionsniveau er, jo mere ”batteri” der er til rådighed, desto bedre kan han formentligt aflæse dig. Kort sagt, jo mere ligevægtig og i harmoni han er, jo bedre kan han forholde sig til andre mennesker, og desto bedre kan han bruge erfaring og indlærte strategier, der gør ham i stand til at kompensere.

3. Har de fleste mænd ikke problemer i forhold til dette? Det er ikke kun AS-mænd der kan have det svært med at håndtere og aflæse deres partners følelser. Der er bare den forskel at autismen går ind og gør det endnu sværere, så i et parforhold hvor den ene er autist, vil der uundgåeligt være flere situationer/konflikter i forhold til beskrevne

 

Mentalisering

At kunne sætte sig ind i, forstå og analysere den andens tanker.

At kunne tilskrive andre mennesker hensigter, viden og følelser.

Autister har udfordringer i forhold til at mentalisere, man taler om ’nedsat mentalisering’

Denne artikel er skrevet af Ole Rauff. 2019 Autisme i parforholdet.